Praktické návody pro motoristy

Při potřebě poskytnutí jakýchkoliv praktických rad či návodů pro motoristy se určitě obraťte na webové stránky s odkazem www.lepsiruceni.cz. Webové stránky LepšíRučení.cz Vám pomohou porovnat nabídky povinného ručení, nabízí Vám příručky k povinnému ručení a automobilu jako jak si vybrat povinné ručení, povinná výbava motocyklu, odhlášení vozidla z evidence, povinná výbava osobního automobilu, dočasné vyřazení vozidla z evidence, bodový systém a pokuty aj. a dále Vám nabízí praktické informace k povinnému ručení a automobilu jako jsou kupní smlouva na motocykl a automobil, rady pro bezpečnou jízdu, škola smyku a kurzy bezpečné jízdy, tipy na levnější povinné ručení, výpověď povinného ručení aj. Výpověď povinného ručení není lehká záležitost. Výpověď zákonného pojištění motorového vozidla či motocyklu musí mít vždy písemnou formu a při výpovědi se musíme řídit dle všeobecných pojistných podmínek dané pojišťovny. Výpověď povinného ručení se rozděluje do několika druhů. ● Pojištění odpovědnosti zaniká (např. při změně pojišťovny) písemnou formou ke konci pojistného období za podmínky dodání výpovědi alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Dále je možné pojistnou smlouvu písemně vypovědět: ● do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní lhůtou od doručení výpovědi ● do 1 měsíce od doručení rozhodnutí o úpravě výše pojistného, pokud pojistník s touto úpravou nesouhlasí ● do 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí o převodu pojistného kmene nebo jeho části na jiného pojistitele s osmidenní výpovědní lhůtou od doručení výpovědi ● do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události ( např. při nesouhlasu pojistníka s vyplaceným plněním při škodné události - výpověď může podat jakákoliv ze smluvních stran) s lhůtou jednoho měsíce od doručení výpovědi ● v případě neplacení pojistného (po uplynutí alespoň jednoměsíční lhůty po dodání upomínky s dlužnou částkou a upozorněním o možném zániku pojištění) ● při změně vlastníka vozidla (změna musí být pojišťovně doložena kupní smlouvou nebo velkým TP se záznamem o převodu na jiného majitele) ● při dočasném či trvalém vyřazení vozidla (vyřazení musí být pojišťovně doloženo TP se záznamen o trvalém vyřazení vozidla z evidence) ● při odcizení vozidla (při odcizení musí být pojišťovně doložen protokol od policie) Možností zániku pojištění je i dohoda obou smluvních stran (pojistitele a pojistníka), ve které musí být uvedeno datum zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků. Při každém druhu výpovědi povinného ručení jsme povinni pojišťovně odevzdat doklad o pojištění a zelenou kartu. Na základě vrácení těchto dokladů nám bude vystaveno potvrzení o předchozím pojištění pro uplatnění bonusů při uzavírání nového pojištění.

Publikováno: 24. 08. 2013 / Aktualizováno: 31. 07. 2023

Kategorie: Rady pro motoristy

Autor: Barbora Ticháčková