Najděte si nejvýhodnější havarijní pojištění

Havarijní pojištění je pojištění motorových vozidel sloužící zejména ke krytí škod na soukromém či firemním automobilu. Havarijní pojištění kryje škody řidičem zcela nebo zčásti zaviněné i škody, jejichž vznik řidič poškozeného vozidla nemohl ovlivnit. Pokud nejste viníkem dopravní nehody, tak jsou škody hrazeny z povinného ručení viníka. Havarijní pojištění není určeno pouze ke krytí škod při dopravní nehodě, ale i k úhradě finanční ztráty na automobilu způsobené živelnými katastrofami (např. povodeň, záplava, krupobití, vichřice, zásah blesku, požár, pád kamení, sesuv půdy, tlak sněhu apod.), vandalismem a odcizením. Z havarijního pojištění nelze krýt všechny škody. Vyloučeno je plnění náhrady škody za funkční namáhání, přirozené opotřebení, nesprávnou obsluhu nebo údržbu a škody, jež byly způsobeny pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Havarijní pojištění je určeno pro všechny vlastníky soukromých a firemních motorových vozidel. Havarijní pojištění je doporučováno uzavírat se řidiči, kteří tráví v motorových vozidlech spoustu času jako řidiči z povolání a u novějších automobilů, jelikož u starších vozidel může být prodejní cena tak nízká, že se již nevyplatí havarijně pojistit. Pokud si budete chtít pořídit havarijní pojištění i staršího vozidla, tak ho uzavírejte na kratší dobu vždy dle aktuální hodnoty automobilu. Platí pravidlo – čím vyšší stáří auta, tím nižší pojistná částka a pojistné.

Plánujete si uzavřít výhodnější havarijní pojištění než je vaše stávající? Ke zjištění nejvýhodnějšího havarijního pojištění Vám poslouží online služba, a to kalkulace havarijního pojištění. Stačí si připravit malý technický průkaz a občanský průkaz, zadat údaje o vašem vozu, nastavení vašeho nového pojištění, několik informací oVás – pojistníkovi, několik informací o držiteli, provozovateli vozu, zabezpečení, předchozí pojištění – nutné k převodu bonusu, příp. další údaje. Dále kliknete na vypočítat a během 2-3 minut se za pomoci porovnání havarijního pojištění dovíte, jaký prodejce havarijního pojištění bude pro Vás nejvýhodnější. Uzavřete smlouvu, zaplatíte havarijní pojištění a budete tak dobrým řidičem, aby jste se pokud možno vyhýbal co nejvíce dopravním nehodám. Živelné katastrofy samozřejmě neovlivníte, ale budete alespoň dobře pojištěni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *