Najděte si nejvýhodnější havarijní pojištění

Havarijní pojištění je pojištění motorových vozidel sloužící zejména ke krytí škod na soukromém či firemním automobilu. Havarijní pojištění kryje škody řidičem zcela nebo zčásti zaviněné i škody, jejichž vznik řidič poškozeného vozidla nemohl ovlivnit. Pokud nejste viníkem dopravní nehody, tak jsou škody hrazeny z povinného ručení viníka. Havarijní pojištění není určeno pouze ke krytí škod při dopravní nehodě, ale i k úhradě finanční ztráty na automobilu způsobené živelnými katastrofami (např. povodeň, záplava, krupobití, vichřice, zásah blesku, požár, pád kamení, sesuv půdy, tlak sněhu apod.), vandalismem a odcizením. Z havarijního pojištění nelze krýt všechny škody. Vyloučeno je plnění náhrady škody za funkční namáhání, přirozené opotřebení, nesprávnou obsluhu nebo údržbu a škody, jež byly způsobeny pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Havarijní pojištění je určeno pro všechny vlastníky soukromých a firemních motorových vozidel. Havarijní pojištění je doporučováno uzavírat se řidiči, kteří tráví v motorových vozidlech spoustu času jako řidiči z povolání a u novějších automobilů, jelikož u starších vozidel může být prodejní cena tak nízká, že se již nevyplatí havarijně pojistit. Pokud si budete chtít pořídit havarijní pojištění i staršího vozidla, tak ho uzavírejte na kratší dobu vždy dle aktuální hodnoty automobilu. Platí pravidlo - čím vyšší stáří auta, tím nižší pojistná částka a pojistné. Plánujete si uzavřít výhodnější havarijní pojištění než je vaše stávající? Ke zjištění nejvýhodnějšího havarijního pojištění Vám poslouží online služba, a to kalkulace havarijního pojištění. Stačí si připravit malý technický průkaz a občanský průkaz, zadat údaje o vašem vozu, nastavení vašeho nového pojištění, několik informací oVás - pojistníkovi, několik informací o držiteli, provozovateli vozu, zabezpečení, předchozí pojištění - nutné k převodu bonusu, příp. další údaje. Dále kliknete na vypočítat a během 2-3 minut se za pomoci porovnání havarijního pojištění dovíte, jaký prodejce havarijního pojištění bude pro Vás nejvýhodnější. Uzavřete smlouvu, zaplatíte havarijní pojištění a budete tak dobrým řidičem, aby jste se pokud možno vyhýbal co nejvíce dopravním nehodám. Živelné katastrofy samozřejmě neovlivníte, ale budete alespoň dobře pojištěni.

Publikováno: 30. 10. 2017

Kategorie: Pojištění

Autor: Barbora Ticháčková